Dasar Kerahsiaan | Dasar Keselamatan | Notis Hak Cipta | Penafian

 

Mengenai Kami

Profil KSM

Tahap Kemahiran :

 • Mahir(Tinggi)
 • Separuh Mahir
 • Mahir(Rendah)
 • Jumlah Pekerja

Kementerian Sumber Manusia atau singkatannya KSM adalah kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan kemahiran, pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesatuan sekerja, perhubungan perusahaaan, maklumat dan analisis pasaran buruh dan keselamatan sosial.

Visi

"Untuk menjadi agensi peneraju dalam pembangunan dan pengurusan tenaga kerja kelas dunia."

Misi

 • Membangun tenaga kerja yang produktif, bermaklumat, berdisiplin, penyayang dan responsif kepada perubahan persekitaran buruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya mencipta peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak.
 • Untuk menggalakkan dan mengekalkan harmoni dan kondusif hubungan industri antara majikan, pekerja dan Kesatuan sekerja untuk negara dan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
 • Untuk menegakkan keadilan sosial dan memastikan hubungan industri yang harmoni melalui penyelesaian pertikaian perusahaan antara majikan dan pekerja serta menganugerahkan perjanjian kolektif.
 • Untuk memastikan perdagangan Kesatuan amalan demokrasi, teratur dan bertanggungjawab bagi membantu mencapai matlamat keharmonian industri.
 • Untuk menjadi peneraju dalam pembangunan sumber manusia negara.
 • Untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.
 • Membangunkan tenaga kerja yang mahir, berilmu dan berdaya saing dalam hubungan industri yang harmoni dengan keadilan sosial.

JANJI KAMI

 

PERANAN & TANGGUNGJAWAB

 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar buruh dan undang-undang untuk membuat cekap, produktif dan tatatertib dengan nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik.
 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan undang-undang untuk memastikan suasana kerja yang sihat dan selamat.
 • Cekap mengurus dan secara bebas menyelesaikan pertikaian perusahaan antara majikan dan pekerja untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif.
 • Untuk memantau dan menyelia pembangunan dan pergerakan kesatuan sekerja menjadi teratur untuk manfaat negara.
 • Mengurus Perhubungan Antarabangsa dalam bidang pengurusan tenaga kerja, kerjasama teknikal dalam buruh berkaitan perkara-perkara dan pembangunan sumber manusia.
 • Untuk menggalakkan dan menyelaras tripartisme antara pekerja, majikan dan kerajaan dan untuk mencipta perhubungan yang harmoni ke arah Wawasan 2020.
 • Merancang dan membangunkan sumber manusia melalui kawalan dan buruh analisis pasaran untuk menggubal dasar-dasar yang berkaitan dengan pekerjaan, pembangunan tenaga kerja yang berkemahiran dan produktiviti berkaitan sistem gaji.
 • Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan penempatan kerja.
 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar latihan vokasional Kebangsaan dan strategi-strategi yang akan memenuhi latihan keperluan di sektor swasta.
 • Untuk menyemak, mengemaskini dan membangunkan sukatan kemahiran (NOSS), sistem pensijilan kemahiran (MOSQ) dan standard bagi pelaksanaan kemahiran.
 • Untuk kemaskini dan pelaksanaan berkesan kemudahan keselamatan sosial untuk memastikan jaringan keselamatan yang mencukupi untuk pekerja.

PENGURUSAN ATASAN

Yang Berhormat Dato' Sri (Dr) Richard Riot Anak Jaem

Yang Berhormat Dato' Sri (Dr) Richard Riot Anak Jaem

Menteri

Menteri Sumber Manusia

Emel: richardriot[ @ ]mohr.gov.my Tel: 03-88865001
Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Hj Ismail Bin Hj Abd. Muttalib

Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Hj Ismail Bin Hj Abd. Muttalib

Timbalan Menteri

Timbalan Menteri Sumber Manusia

Emel: ismail.am[ @ ]mohr.gov.my. Tel: 03-88865011
YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali Bin Abas

YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali Bin Abas

Ketua Setiausaha

Ketua Setiausahan Kementerian Sumber Manusia

Emel: ksu[ @ ]mohr.gov.my Tel: 03-88865021
Encik Amir bin Omar

Encik Amir bin Omar

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Antarabangsa)

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Antarabangsa) Kementerian Sumber Manusia

Emel: amir.omar[ @ ]mohr.gov.my Tel: 03-88865032
YBhg. Dato' Mohamed Elias Bin Abu Bakar

YBhg. Dato' Mohamed Elias Bin Abu Bakar

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) / Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Kementerian Sumber Manusia

Emel: elias[ @ ]mohr.gov.my Tel: 03-88865022

CARTA ORGANISASI

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

YBhg. Dato' Mohamed Elias Bin Abu Bakar

YBhg. Dato' Mohamed Elias Bin Abu Bakar

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi / Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Kementerian Sumber Manusia

Email: elias[ @ ]mohr.gov.my Phone: 03-88865022

Aktiviti

Acara
Tarikh Acara

Hubungi Kami

Kementerian Sumber Manusia
Blok D3 & D4, Kompleks D,
62502, PUTRAJAYA
 

Pejabat Atase :

 

PEJABAT ATASE BURUH JAKARTA, INDONESIA

PEJABAT ATASE BURUH SINGAPURA

Kedutaan Besar Malaysia,

Pejabat Atase Buruh

JI.H.R Rasuna Said KAV. X/6 No. 1-3

Kuningan, Jakarta Selatan 12950,

Republik Indonesia

00-6221-522-4947

High Commission of Malaysia

301, Jervois Road,

Singapore, 249 077

00-6221-522-4947

PEJABAT ATASE BURUH GENEVA, SWITZERLAND PEJABAT ATASE BURUH CHENNAI, INDIA
Permanent Mission of Malaysia

Internatioanal Centre Cointrin

Route de Pre-Bois

Black H, 1st Floor, P.O. Box 1834

1215 Geneva 15, Switzerland

00-4122-710-7509/10

Consulate General of Malaysia

Labour Attache

NO 7 (Old No 3)

1st Street, Cenotaph Road

Teynampet, Chennai, 60018

Tamil Nadu, India

00-9144-24334434/5/6

 

 

 

Sistem DIrektori Kakitangan KSM merupakan cara mudah untuk mencari pegawai mengikut nama/jabatan di bawah KSM.

:::::: Klik disini :::::::

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!